Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Formulare \ Serviciul Impozite şi Taxe

 1. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
 2. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice
 3. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
 4. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
 5. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice/juridice
 6. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
 7. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane fizice/juridice
 8. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice
 9. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice
 10. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
 11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate
 12. Formular contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport
 13. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
 14. Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
 15. Declaraţie pentru decontul impozitului pe spectacole