Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

COMUNICAT IMPORTANT PENTRU LUGOJENI
Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunostința persoanelor fizice si juridice din Municipiul Lugoj că la inițiativa Primarului, Consiliul Local a aprobat n ședința din 25.02.2016 ,,Procedura de aprobare a facilităților de anulare a majorărilor de ntarziere n cota de 70% aferentă obligațiilor fiscale principale restante.

Procedura are in vedere anularea in cuantum de 70% a majorărilor de ntrziere calculate la 30.09.2015 aferente:

-obligațiilor fiscale principale aflate n sold la 30.09.2015;

-obligațiilor de plată principale cu termen de plată pnă la 30.09.2015 și stinse pana la această dată;

-diferențelor obligațiilor de plată principale,cu termene de plată pnă la data de 30.09.2015, individualizate prin decizii de impunere emise ca urmare a inspecției fiscale n derulare la data intrarii n vigoare OUG nr.44/2015.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală trebuie ndeplinite următoarele condiții:

-la data de 31.03.2016 să aibă achitate toate obligațiile de plată principale aflate n sold la 30.09.2015, precum și cele cu termene de plată pnă la 31.03.2016 inclusiv (constnd n impozite și taxe locale, precum și alte creanțe care se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenționale);

- la data de 31.03.2016 să aibă achitată cota de 30% din majorările de ntrziere aferente obligațiilor de plată principale restante la 30.09.2015 și calculate la această dată;

-la data de 31.03.2016 să aibă achitate toate obligațiile de plată accesorii calculate pentru perioada 01.10.2015-31.03.2016.

Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii persoane fizice și juridice, care ndeplinesc condițiile prezentate, depun o cerere n acest sens la registratura Primăriei, pana la data de 30.06.2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Cererea va fi soluționată de către Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj.


Prof. Ing. Francisc Boldea

Primarul Municipiului Lugoj

Ultimele zece Știri: