Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

ANUN?

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?rre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuin?ele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj.

Proiectul de hot?rre mpreun? cu referatul compartimentului de specialitate se afi?eaz? la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, se public? pe site-ul institu?iei ?i se transmite mass - mediei locale, conform procesului verbal nr. 79207 din 09.10. 2017.

Persoanele interesate pot depune n scris propuneri, sugestii sau reclama?ii cu privire la proiectul de hot?rre mai sus men?ionat pn? la data de 20.10.2017, orele 12.00 la Biroul rela?ii cu publicul, parter, camera 7.

Ultimele zece Știri: