Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

ANUN?
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? organizeze o dezbatere public? n data de 19.10.2017, ora 1200 la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, P-?a Victoriei nr. 4, n Sala de consiliu, cu tema: "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Lotiz?ri n vederea construirii de locuin?e individuale ?i colective, municipiul Lugoj, jude?ul Timi? - str. Buzia?ului F.N., teren intravilan, C.F. nr. 406986 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406986; C.F. nr. 406987 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406987; C.F. nr. 400153 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400153; C.F. nr. 400385 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400385; C.F. nr. 401478 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401478; C.F. nr. 401862 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401862; C.F. nr. 406979 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406979; C.F. nr. 406980 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406980; C.F. nr. 406981 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406981; C.F. nr. 406984 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406984; C.F. nr. 406985 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406985; C.F. nr. 406988 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406988.

La dezbaterea public? sunt invita?i s? participe cet??enii municipiului Lugoj, presa local?, precum ?i orice persoan? interesat?.

Ultimele zece Știri: