Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

ANUN?
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?rre privind aprobarea - Planului Urbanistic Zonal - Lotiz?ri n vederea construirii de locuin?e individuale ?i colective, municipiul Lugoj, jude?ul Timi? - str. Buzia?ului F.N., teren intravilan, C.F. nr. 406986 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406986; C.F. nr. 406987 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406987; C.F. nr. 400153 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400153; C.F. nr. 400385 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400385; C.F. nr. 401478 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401478; C.F. nr. 401862 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401862; C.F. nr. 406979 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406979; C.F. nr. 406980 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406980; C.F. nr. 406981 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406981; C.F. nr. 406984 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406984; C.F. nr. 406985 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406985; C.F. nr. 406988 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406988.

Proiectul de hot?rre mpreun? cu referatul compartimentului de specialitate se afi?eaz? la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, se public? pe site-ul institu?iei ?i se transmite mass - mediei locale, conform procesului verbal nr. 80.558 din 13.10. 2017.

Persoanele interesate pot depune n scris propuneri, sugestii sau reclama?ii cu privire la proiectul de hot?rre mai sus men?ionat pn? la data de 24.10.2017 orele 12:00 la Biroul rela?ii cu publicul, parter camera 7.

Ultimele zece Știri: