Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

?EDIN?A ORDINAR? A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ
Joi, 26 octombrie 2017, de la orele 14.00, n Sala de Consiliu a Prim?riei Municipiului Lugoj se va desf??ura ?edin?a ordinar? a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Ordinea de zi a ?edin?ei este urm?toarea:


I. Proiecte de hot?rri privind:


1. Completarea art 2 al Hot?rrii Consiliului Local nr. 114 din 06.07.2017 privind vnzarea c?tre doamna Köblös Marioara ?i domnul Köblös Ilie a terenului aferent construc?iei dobndite prin cump?rare n temeiul Legii nr. 112/1995, situat n municipiul Lugoj, str. Brndu?elor nr. 9. Ini?iator: Primarul Municipiului Lugoj.

2. Concesionarea, n urma licita?iei publice, a unui teren n suprafa?? de 600 m.p., situat n municipiul Lugoj, zona P.U.Z. - Extindere sat Tapia cu o zon? de locuin?e. Ini?iator: Primarul Municipiului Lugoj.

3. Concesionarea, n urma licita?iei publice, a unui teren n suprafa?? de 600 m.p., situat n municipiul Lugoj, zona P.U.Z. - Extindere sat Tapia cu o zon? de locuin??. Ini?iator: Primarul Municipiului Lugoj.

4. Concesionarea, n urma licita?iei publice, a unui teren n suprafa?? de 600 m.p., situat n municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -Extindere sat Tapia cu o zon? de locuin??. Ini?iator: Primarul Municipiului Lugoj.

5. Concesionarea, n urma licita?iei publice, a unui teren n suprafa?? de 600 m.p., situat n municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -Extindere sat Tapia cu o zon? de locuin??. Ini?iator: Primarul Municipiului Lugoj.


II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.


III. Diverse.

Ultimele zece Știri: