Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

Dosar finanțări nerambursabile cluburi si asociații sportive pe anul 2018 pentru acțiuni sportive în baza legii nr. 350/2005
Pentru finanțarea nerambursabilă a activității sportive a cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2018, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 30.01.2018, dosarul cu documentele prevăzute în art. 13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare și Anexa 3 – Contract de activitate sportiva, dacă este cazul.

Ultimele zece Știri: