Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

ANUNŢ
Viceprimarul Municipiului Lugoj, Galescu Cristian Pavel, intenţionează să organizeze o dezbatere publică în data de 27.11.2018, începând cu ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“Construire casă unifamilială P+1E”, municipiul Lugoj, județul Timiș, teren extravilan în suprafață de 4.350 m.p, înscris în C.F. nr. 410587 Lugoj ( Nr. C.F. vechi: 894 nedef.), Nr. cadastral 410587 ( Nr. cadastral vechi: A252/175).

Documentația aferentă poate fi consultată atât la avizier - ul instituției cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj la secțiunea Consiliul Local -Dezbateri publice.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe cetățenii municipiului Lugoj, presa locală, precum și orice persoană interesată.

Ultimele zece Știri: