Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunţ vizare autorizaţie agenţi economici
Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici care desfăşoară la punctele de lucru situate n Municipiul Lugoj, exerciţii comerciale, n conformitate cu Legea 650/2002, că pnă la data de 31.03.2016, se vizează toate acordurile de funcţionare eliberate anterior. Pentru vizare se vor prezenta următoarele documente conform HCL nr. 128 din 28.12.2015:

  • Certificat de nmatriculare;
  • Act constitutiv (Statut);
  • Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;
  • Extras C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;
  • Actul deţinerii legale a spaţiului;
  • Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizarii şi/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;
  • Planul de situaţie cu ncadrarea n zonă a imobilului n care se desfăşoară exerciţiul comercial;
  • Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la nregistrarea n registrul comertului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, nregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată.

Termenul de vizare a acordurilor de funcţionare este 31.03.2016.

Nevizarea acordurilor de funcţionare se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

n cazul n care unitatea a fost nchisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru.

Ultimele zece Știri: