Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

10.10.2017
În cadrul vizitei în ora?ul înfr??it Jena (Germania) a delega?iei municipiului Lugoj condus? de primarul Francisc Boldea, a avut loc ?i o întrevedere cu reprezentan?ii Asocia?iei de prietenie Jena - Lugoj. Cu acel prilej s-au discutat perspectivele d... [detalii]
10.10.2017
în zilele de 12 ?i 13 octombrie 2017, Municipiul Lugoj g?zduie?te cea de-a XXII-a edi?ie a tradi?ionalei manifest?ri sportive a pesoanelor cu dizabilit??i Cupa Ana Lugojana.

Competi?ia organizat? de Clubul Sportiv al Handicapaților Fizic -Mar... [detalii]
09.10.2017

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuin?ele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj.

Proie... [detalii]
31.08.2017
Prim?ria Municipiului Lugoj a g?zduit joi, 31 august, începând cu ora 9.00, o delega?ie de cicli?ti amatori din ora?ul înfr??it Orléans, Fran?a. Oaspe?ii francezi sunt reprezentan?ii clubului de cicloturism L’Etape Solognote, ai c?rui membri sunt s... [detalii]
06.09.2017
Primăria Municipiului Lugoj ?i D.A.S.C. Lugoj organizeaz? cu ocazia Zilei Interna?ionale a Persoanelor Vârstnice, Balul Seniorilor. Evenimentul se va desfă?ura în data de 29 septembrie 2017 ?i vor participa doar persoanele care au împlinit vârsta de ... [detalii]
24.08.2017
Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, inten?ioneaz? s? organizeze o dezbatere public? în data de 31.08.2017 începând cu orele 1200, la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, P-?a Victoriei nr. 4, în sala de consiliu, cu tema: ... [detalii]
24.08.2017
Joi, 31 august 2017, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Prim?riei Municipiului Lugoj se va desf??ura ?edin?a ordinar? a Consiliului Local Municipal Lugoj.
Pe ordinea de zi a ?edin?ei sunt înscrise urm?toarele:
I. Proiecte de ho... [detalii]
17.08.2017
Mar?i, 22 august 2017, Sala Sporturilor Ioan Kunst Gherm?nescu din Lugoj va g?zdui Supercupa României la fotbal de sal?.

În deschidere, de la ora 18.00, se va desf??ura un meci caritabil de fotbal între Gloriile Banatului ?i Gloriile Romaniei.... [detalii]
28.07.2017
Prim?ria Municipiului Lugoj ?i Clubul ACS Ciclism Dumbr?vi?a, organizeaz? în perioada 29-30 iulie 2017, Cupa „Max Ausnit” la ciclism, editia a VI-a, eveniment devenit posibil cu ajutorul sponsorului A&O Truck Stop. Cupa „Max Ausnit” este o competi... [detalii]
25.07.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea costului mediu lunar de între?inere ?i a contribu?iei p?rin?ilor/reprezentan?ilor legali pentru copiii care frecventeaz? cr... [detalii]
25.07.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare al Serviciului social “Centrul de zi pentru copii afla?i în situa?ie de risc de... [detalii]
19.07.2017

Sâmb?t?, 22 iulie, între orele 8.00 - 15.00, firma lugojean? Mondial S.A. în colaborare cu Prim?ria Municipiului Lugoj, organizeaz? Cupa Mondial Lugoj 2017 , un eveniment sportiv care va include 4 curse de alerg?ri pe diferite d... [detalii]
22.06.2017
Clubul de motocicli?ti Road Patrol MC Lugoj în colaborare cu Casa de Cultur? a Municipiului Lugoj ?i cu sprijinul Prim?riei Municipiului Lugoj, organizeaz? în perioada 30 iunie - 2 iulie 2017, a ?asea edi?ie a festivalului în aer liber "ROCK P... [detalii]