Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

15.11.2017
Marțí, 7 noiembrie a fost dată în folosință Piața Obor care pe parcursul ultimelor luni a suferit lucrări de modernizare. Lucrările au vizat spațiul de comercializare a produselor care se prezint&#... [detalii]
15.11.2017
Primăria Municipiului Lugoj anunţă că în perioada 15.11.2017-15.03.2018 nu se mai eliberează acordul pentru executarea lucrărilor de branşamente şi racorduri subterane pe domeniul public asfaltat ... [detalii]
09.11.2017
Prim?ria Municipiului Lugoj scoate la licita?ie în data de 20.11.2017, ora 1000, în vederea închirierii, 12 c?su?e din lemn amplasate în P-?a I.C. Dr?gan, cu ocazia organiz?rii Târgul de Cr?ciun, ce se va desf??ura în perioada 1 decembrie 2017 - 8 i... [detalii]
25.10.2017
În fiecare an, la 25 octombrie, se s?rb?tore?te Ziua Armatei Române, zi ce marcheaz? eliberarea, în anul 1944, a ultimei por?iuni de p?mânt românesc.

Manifest?rile dedicate s?rb?toririi acestei zile au fost organizate de Prim?ria Municipiului ?... [detalii]
20.10.2017
La finalul s?pt?mânii, în etapa a doua a campionatului primei ligi la volei feminin, noua echip? a Lugojului î?i invit? suporterii la Sala Sporturilor, pentru un meci în compania uneia din echipele puternice ale întrecerii interne, dubl? campioan? în... [detalii]
20.10.2017
Joi, 26 octombrie 2017, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Prim?riei Municipiului Lugoj se va desf??ura ?edin?a ordinar? a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Ordinea de zi a ?edin?ei este urm?toarea:


I. Proiecte de hot?r... [detalii]
13.10.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea - Planului Urbanistic Zonal - Lotiz?ri în vederea construirii de locuin?e individuale ?i colective, municipiul Lugoj, jud... [detalii]
13.10.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? organizeze o dezbatere public? în data de 19.10.2017, ora 1200 la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, P-?a Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: "Aprobarea Planulu... [detalii]
10.10.2017
În cadrul vizitei în ora?ul înfr??it Jena (Germania) a delega?iei municipiului Lugoj condus? de primarul Francisc Boldea, a avut loc ?i o întrevedere cu reprezentan?ii Asocia?iei de prietenie Jena - Lugoj. Cu acel prilej s-au discutat perspectivele d... [detalii]
10.10.2017
în zilele de 12 ?i 13 octombrie 2017, Municipiul Lugoj g?zduie?te cea de-a XXII-a edi?ie a tradi?ionalei manifest?ri sportive a pesoanelor cu dizabilit??i Cupa Ana Lugojana.

Competi?ia organizat? de Clubul Sportiv al Handicapaților Fizic -Mar... [detalii]
09.10.2017

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuin?ele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj.

Proie... [detalii]
31.08.2017
Prim?ria Municipiului Lugoj a g?zduit joi, 31 august, începând cu ora 9.00, o delega?ie de cicli?ti amatori din ora?ul înfr??it Orléans, Fran?a. Oaspe?ii francezi sunt reprezentan?ii clubului de cicloturism L’Etape Solognote, ai c?rui membri sunt s... [detalii]
06.09.2017
Primăria Municipiului Lugoj ?i D.A.S.C. Lugoj organizeaz? cu ocazia Zilei Interna?ionale a Persoanelor Vârstnice, Balul Seniorilor. Evenimentul se va desfă?ura în data de 29 septembrie 2017 ?i vor participa doar persoanele care au împlinit vârsta de ... [detalii]