Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

16.01.2018
A fost definitivat proiectul de buget al Municipiului Lugoj pe anul 2018 care începând din data de 16 ianuarie, este afişat la avizierul Primăriei, putând fi consultat de către toţi cetăţenii interesa&#... [detalii]
05.01.2018
Joi, 11 ianuarie 2018, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a şedinţei su... [detalii]
04.01.2018
Pentru finanțarea nerambursabilă a activității sportive a cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2018, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local a... [detalii]
22.12.2017
Primăria Municipiului Lugoj împreună cu Casa de Cultură a Municipiului invită toţi lugojenii care doresc să treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi voie bună să pet... [detalii]
16.11.2017
În ultima perioadă de timp în mass media și în mediul online au apărut o serie de neadevăruri în legătură cu finanțarea Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”. În calitat... [detalii]
15.11.2017
Marțí, 7 noiembrie a fost dată în folosință Piața Obor care pe parcursul ultimelor luni a suferit lucrări de modernizare. Lucrările au vizat spațiul de comercializare a produselor care se prezint&#... [detalii]
15.11.2017
Primăria Municipiului Lugoj anunţă că în perioada 15.11.2017-15.03.2018 nu se mai eliberează acordul pentru executarea lucrărilor de branşamente şi racorduri subterane pe domeniul public asfaltat ... [detalii]
09.11.2017
Prim?ria Municipiului Lugoj scoate la licita?ie în data de 20.11.2017, ora 1000, în vederea închirierii, 12 c?su?e din lemn amplasate în P-?a I.C. Dr?gan, cu ocazia organiz?rii Târgul de Cr?ciun, ce se va desf??ura în perioada 1 decembrie 2017 - 8 i... [detalii]
25.10.2017
În fiecare an, la 25 octombrie, se s?rb?tore?te Ziua Armatei Române, zi ce marcheaz? eliberarea, în anul 1944, a ultimei por?iuni de p?mânt românesc.

Manifest?rile dedicate s?rb?toririi acestei zile au fost organizate de Prim?ria Municipiului ?... [detalii]
20.10.2017
La finalul s?pt?mânii, în etapa a doua a campionatului primei ligi la volei feminin, noua echip? a Lugojului î?i invit? suporterii la Sala Sporturilor, pentru un meci în compania uneia din echipele puternice ale întrecerii interne, dubl? campioan? în... [detalii]
20.10.2017
Joi, 26 octombrie 2017, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Prim?riei Municipiului Lugoj se va desf??ura ?edin?a ordinar? a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Ordinea de zi a ?edin?ei este urm?toarea:


I. Proiecte de hot?r... [detalii]
13.10.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? promoveze Proiectul de hot?râre privind aprobarea - Planului Urbanistic Zonal - Lotiz?ri în vederea construirii de locuin?e individuale ?i colective, municipiul Lugoj, jud... [detalii]
13.10.2017
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea inten?ioneaz? s? organizeze o dezbatere public? în data de 19.10.2017, ora 1200 la sediul Prim?riei Municipiului Lugoj, P-?a Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: "Aprobarea Planulu... [detalii]