Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri


 1. Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a posturilor vacante din cadrul Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 2. (nr. identif. 15)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime


  • Muncitor necalificat 3. Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a posturilor vacante de:
  • Muncitor calificat - sofer, treapta I - 1 post
  • Muncitor necalificat, treapta I - 3 posturi

  din cadrul Serviciului Public Sere si Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 4. (nr. identif. 20)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime


  • Muncitor calificat

  • Muncitor necalificat 5. Concurs de recrutare pentru 2 (doua) functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Biroul finantari si implementare proiecte
 6. (nr. identif. 21)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Barem de corectare probă suplimentară IT

  Rezultat proba suplimentară IT


  • Inspector Asistent

  • Inspector Superior 7. Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de sef serviciu, grad II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia buget-cheltuieli, Serviciul financiar-contabil
 8. (nr. identif. 22)

  Acte necesare

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime


  • Șef serviciu 9. Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia venituri, Biroul executare silită
 10. (nr. identif. 23)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime
 11. Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia venituri, Compartimentul încasări-casierie
 12. (nr. identif. 24)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime