Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri


 1. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Directia urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
 2. (identif. 2)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Barem de corectare probă suplimentară IT

  Rezultat proba suplimentară IT

  Proces verbal de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scrisa

  Barem corectare proba scrisa


  • Inspector Asistent 3. Anunt concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de sef Serviciu, gradul I - 1 post, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 4. (identif. 3)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime

  Rezultat selecție dosare

  Proces verbal de stabilire a modului de acordare a punctajului pentru proba scrisa

  Barem corectare proba scrisa


  • Șef birou 5. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Biroul finantari si implementare proiecte
 6. (identif. 4)

  Acte necesare

  Atribuții

  Bibliografie și tematică

  Formular de înscriere

  Model adeverință de vechime