Relații cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informații publice

Achiziții Publice

Compartiment Investiții

Evidența persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecție civilă

Poliția locala

Despre oraș

Alte informații

Știri

Anunț concurs - Birou investiții (4 posturi)

Clic pe imagine pentru a mări

  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții, de:

   - Inspector, clasa I, grad profesional superior - 2 posturi;

   - Inspector, clasa I, grad profesional principal - 1 post;

   - Inspector, clasa I, grad profesional asistent - 1 post.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

   - art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

   - art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT - cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 16 noiembrie 2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 22 noiembrie 2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de studii de specialitate:

   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, inginerie mecanică sau arhitectură;

   - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional superior;

   - minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional principal;

   - minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional asistent;

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 13 octombrie 2021 - 01 noiembrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact - Lavinia Ivăniș, Inspector.14.10.2021

Ultimele zece știri: