Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Asociația GAL Lugoj lansează un apel de proiecte
  Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că asociația GAL Strategie, Responsabilitate, Comunitate pentru Municipiul Lugoj lansează primul apel de fișe de proiecte pe POR (Programul Operațional Regional).

  Apelul vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale prin reabilitare / modernizare / dotare unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale) din cele 3 zone urbane marginalizate (ZUM-uri) care au fost identificate în cadrul proiectului: Dezvoltare locala plasata in responsabilitatea comunitatii din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrata si multisectoriala – STRICT – Strategie ResponsabIlitate ComuniTate, proiect câștigat de municipalitate la finele anului 2018.

În cadrul apelului pot solicita finanțare:

  • Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu - ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL-uri) selectate la finanțare
  • Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului.
  •   În adrul acestui apel Primăria Municipiului Lugoj va depune două fise de proiect. Prima dintre ele este pentru reabilitarea Grădiniței cu program normal nr. 9 din satul Măguri și a Școlii Gimnaziale nr 12 din Măguri iar cea de-a doua pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr 1 și a Grădiniței cu program normal nr. 6 ambele situate pe strada Bocșei și frecventate de copiii din cadrul zonei urbane marginalizate Herendești-Bocșei.

      Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte este: 27 noiembrie 2019, ora 12:00. Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 10ianuarie 2020, ora 12:00

      Locația de depunere a fișelor de proiecte este sediul GAL STRICT, Piața Victoriei nr.4, Lugoj, județul Timis, Interval orar: Luni – Vineri, intre orele 08:00 – 16:00.

Ultimele zece Știri: