Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț concurs de recrutare Compartiment licitații și achiziții publice

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția tehnică - Compartiment licitații și achiziții publice.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu – 18 iunie 2021, ora 1100.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 23 iunie 2021 ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:

  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  -condiții specifice de studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe juridice sau științe economice;

  - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 18 mai - 7 iunie 2021.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact – Lorena-Daniela Badiu-Savu, Inspector superior.


24.05.2021

Ultimele zece Știri: