Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Concurs angajare - Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT - cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 02 noiembrie 2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 08 noiembrie 2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

  Condiții de participare:

    - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


  Condiții specifice de studii de specialitate:

    - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, în unul din domeniul: arhitectură, urbanism sau construcții;

    - minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 01 octombrie - 20 octombrie 2021 inclusiv.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact - Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector.


01.10.2021

Ultimele zece Știri: