Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Concurs angajare Compartiment control intern

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Compartiment control intern.

  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de:

  - art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  - art. I din O.U.G nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice.

  Durata normală a timpului de lucru pentru funcțiile publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT - cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu, se va desfășura în data de 20 decembrie 2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

  Proba scrisă se va desfășura în data de 23 decembrie 2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

  - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

  - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe juridice, științe economice sau științe administrative;

  - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

P  erioada de depunere a dosarelor de concurs este 18 noiembrie - 7 decembrie 2021 inclusiv.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

  Observații suplimentare: persoană de contact - Lavinia Ivăniș, Inspector.


19.11.2021

Ultimele zece Știri: