Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj

Clic pe imagine pentru a mări
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web www.primarialugoj.ro anunţă acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj, în anul fiscal 2022.

2. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar: O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002; H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului local nr. 32/28.02.2022 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Lugoj pe anul 2022.

3. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase din municipiu pot solicita finanţare sunt:
   a) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
   b) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor
în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult;
   c) conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
   d) desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
   e) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;
   f) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă
socială şi medicală ale unităţilor de cult;
   g) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
   h) construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar privind unităţile de cult/lăcaşurile de cult din Municipiul Lugoj este de: 250.000 lei ( HCL 32/28.02.2022)

5. Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, şi de pe site-ul instituţiei www.primarialugoj.ro (rubrica Anunțuri)

6. Solicitanţii vor putea depune documentaţia în două exemplare, original şi copie, la Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7 din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj până la data de 15.04.2022.

7. Evaluarea şi selecţionarea cererilor în vederea obţinerii sprijinului financiar se va face de către comisia pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Lugoj.

8. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Lugoj, www.primarialugoj.ro rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

22.03.2022

Ultimele zece Știri: