Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț concurs angajare - Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția urbanism patrimoniu, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.
   În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT - cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, se va desfășura în data de 04 iulie 2022, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.
  Proba scrisă se va desfășura în data de 06 iulie 2022, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:
   - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de participare la concurs:
   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniul: arhitectură, urbanism sau constucții;
   - minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor solicitate în vederea exercitării funcției publice.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 02 - 21 iunie 2022 inclusiv.
  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.
  Observații suplimentare: persoană de contact - Daiana Maier, Inspector.

03.06.2022

Ultimele zece Știri: