Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunţ public locuințe sociale
  Municipiul Lugoj, titular al proiectului ,,Locuințe sociale în construcție înșiruită (cu păstrarea avizelor obținute prin C.U. nr. 32 din 27.01.2022 si C.U. nr. 625 din 09.11.2021), municipiul Lugoj, Herendești-Bocșei, C.F. nr. 405090, 405503, 402362 Lugoj, județul Timiș” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Locuințe sociale în construcție înșiruită (cu păstrarea avizelor obținute prin C.U. nr. 32 din 27.01.2022 si C.U. nr. 625 din 09.11.2021), municipiul Lugoj, Herendești-Bocșei, C.F. nr. 405090, 405503, 402362 Lugoj, județul Timiș”. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
03.06.2022

Ultimele zece Știri: