Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț închiriere Bază Ștrand

Clic pe imagine pentru a mări
  Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: RO14751326, telefon 0256352240, fax 0256350393, E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează licitaţie publică pentru închirierea Bazei de agrement "Ștrand" din Municipiul Lugoj, obiectiv situat în municipiul Lugoj, spl. Sporturilor nr.1A, construcții cu bază sportivă și 11.666 m.p., din totalul de 12.124 m.p. teren intravilan, imobil înscris în CF nr. 415332, nr. top. 415332-C1-C15, ce aparține domeniului public al municipiului Lugoj și mijloacele fixe necesare funcționării acestuia, în vederea exploatării acesteia de către public, conform H.C.L. nr. 3/10.01.2022, H.C.L. nr 286/29.07.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019.
  Licitaţia publică va avea loc în data de 20.09.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş.
  Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.
  Documentaţia de atribuire se poate obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, Birou autorizare activități comerciale, camera 112, începând cu data de 17.08.2022, zilnic între orele 9.00-14.00.
  Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 200 de lei + TVA, iar suma se achită în numerar, la casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de plată în contul nr. RO72TREZ623502205X002582 deschis la Trezoreria Mun. Lugoj, CUI RO14751326.
  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.09.2022, ora 11.00.
  Oferta aferentă spaţiului scos la licitaţie va fi depusă într-un singur exemplar original, însoţită de garanţia de participare până cel târziu în data de 15.09.2022, ora 11.00, la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, cam.7.
  Cuantumul garanţiei de participare este de 10.856,78 lei fără TVA.
  Orice contestaţii formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul Timiş, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, Timişoara, Judeţul Timiş, Cod poştal 300055, adresă e-mail tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.

08.08.2022

Ultimele zece Știri: