Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

  Începând cu data de 30.08.2022, au fost suspendate toate concursurile de recrutare demarate conform anunțurilor publicate pe site-ul instituției, ca urmare a Hotărârii Tribunalului Timiș nr. 736/30.08.2022 (vezi anunț)
Anunț concurs angajare - Biroul constatare și impunere

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția taxe și impozite, Biroul constatare și impunere, Compartimentul persoane fizice.
  În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
  Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT - cunoștințe de operare pe calculator, nivel de bază, se va desfășura în data de 15 septembrie 2022, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.
  Proba scrisă se va desfășura în data de 20 septembrie 2022, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

  Condiții de participare:
   - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  Condiții specifice de participare la concurs:
   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura: științe economice;
   - vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant - nu este cazul.

  Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 11 - 30 august 2022 inclusiv.
  Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.
  Observații suplimentare: persoană de contact - Daiana Alina Maier, Inspector.

11.08.2022

Ultimele zece Știri: