Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț vânzare loturi teren pentru edificare construcții

Clic pe imagine pentru a mări
  Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, cod postal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, cod fiscal 4527381, telefon 0256-352240, fax. 0256-350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro, e-mail persoana de contact: urbanism@primarialugoj.ro , anunţă intenţia de scoatere la licitaţie în vederea vânzării a unui număr de treisprezece loturi de teren pentru edificarea de construcții, funcțiunile admise fiind menționate în Caietul de sarcini. Terenurile sunt situate în zona industrială de pe strada Timișorii, fiind identificate după cum urmează:

  1. teren în suprafață de 28326 m.p., identificat prin C.F.416728, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  2. teren în suprafață de 19708 m.p., identificat prin C.F.416721, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  3. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416743, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  4. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416754, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  5. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416744, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  6. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416753, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  7. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416745, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  8. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416751, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  9. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416750, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  10. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416747, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  11. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416748, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  12. teren în suprafață de 5000 m.p., identificat prin C.F.416749, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat;
  13. teren în suprafață de 3200 m.p., identificat prin C.F.416752, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj - domeniul privat.

  Vânzarea se face conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, dar și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 309 din 29.07.2022.
  Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, de la sediul instituției, Direcția Urbanism - Patrimoniu.
  Costul obţinerii acestui exemplar este de 600 lei/ exemplar, ce se achită la casierie. Totodată, participarea la licitație este condiționată de achitarea unei garanții în cuantum de 5% din prețul minim de pornire a licitației.
  Persoanele interesate pot solicita clarificări până la data de 30.08.2022, ora 12.00.
  Data limită de depunere a ofertelor este 12.09.2022, ora 12.00, Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, parter, Registratură.
  Oferta se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat.
  Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 14.09.2022, ora 11.00, Municipiul Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, Sala Consiliului.
  Eventualele litigii apărute sunt de competența Secției de Contencios Administrativ a Tribunalului Timiș,Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr.2, judeţ Timiş, cod poştal 300055, Telefon: 0256.498.054.

17.08.2022

Ultimele zece Știri: