Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri

ANUNŢURI

Nr/Data

Descriere

24.08.2022

  Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, cod postal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, cod fiscal 4527381, telefon 0256-352240, fax. 0256-350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro, e-mail persoana de contact: urbanism@primarialugoj.ro, anunţă intenţia de scoatere la licitaţie în vederea vânzării a unui număr de treisprezece loturi de teren pentru edificarea de construcții, funcțiunile admise fiind menționate în Caietul de sarcni. Terenurile sunt situate în zona industrială de pe strada Timișorii, fiind identificate după cum urmează: ANUNȚ06.01.2022

DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2022 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005

  Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2022, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 01.02.2022, dosarul cu documentele prevăzute în art. 13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.

  În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017 , enumerate mai sus.

06.01.2021

DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2021 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005

  Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2021, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 01.02.2021, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.

  În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017 , enumerate mai sus.

17.07.2020

Anunț dezbatere publică pentru data de 22.07.2020, începând cu ora 12:00 având temele:

  • 1. Planul Urbanistic Zonal - "Construire parcări şi anexe hale industriale", municipiul Lugoj, judeţul Timiş, str. Traian Vuia F.N;
  • 2. Planul Urbanistic Zonal - "Locuinţe rezidenţiale", municipiul Lugoj, judeţul Timiş, str. Panselelor- str.Teiului, F.N.

07.01.2020

DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2020 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005

  Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2020, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 31.01.2020, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.

  În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017 , enumerate mai sus.

14.06.2019

ANUNȚ Birou Comercial


Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 11.07.2019, ora 12°0, în vederea închirierii , un spaţiu în suprafaţă utilă de 12 m.p. , situat în municipiul Lugoj , spl. Brediceanu , pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu obiecte artizanale şi suveniruri.


Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de 8.07.20 19, ora 12°0 . Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Lugoj , camera 112, zilnic între orele 9-15.

22.04.2019

Anunț suspendare audiențe 22.04.2019-24.05.2019


Având în vedere Sărbătorile Pascale, cât și organizarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, Primăria Municipiului Lugoj anunță auspendarea audiențelor la conducerea instituției în perioada 22.04.2019 - 24.05.2019.

04.01.2019

Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2019, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 31.01.2019, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de activitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.

În acest sens atașăm HCL nr.224/21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr.224/21.12.2017, enumerate mai sus.


28.02.2018

  • AGENDA ACȚIUNILOR SPORTIVE PE ANUL 2018

Conform Regulamentului privind finanțările nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă , în baza prevederilor Legii nr. 350/2005, art. 25 lit.i, se comunică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 29 / 22.02.2018, prin care a fost probată Agenda acțiunilor sportive pe anul 2018 ce vor fi cofinanțate din bugetul local.


În acest sens atașăm HCL nr.29 / 22.02.2018 precum și anexa la această hotărâre.


>>Descărcare HCL și Anexa