Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informaţii publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Despre oraş

Alte informaţii

Programul cu publicul

Conform Art. 12 din Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Lugoj, compartimentele care au relaţii cu publicul, şi anume: Compartimentul Relaţii cu Publicul, Serviciul Impozite şi Taxe, Direcţia Economică, Serviciul Public de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public, Compartimentul Tehnic, Biroul Agricol, Cadastru, Biroul Management, Proiecte, Programe, Compartimentul Investiţii, Compartimentul Resurse Umane, Biroul Autorizaţii, Comercial, Contracte, Compartimentul Licitaţii şi Achiziţii, Compartimentul Avize, Control Urban, Compartimentul Mediu, Compartimentul Disciplina în Construcţii, Compartimentul Secretariat - Arhivă, vor desfăşura această activitate în zilele de luni-joi între orele 8 30 - 15, iar vineri între orele 8 30 -14.

Orar relaţii cu publicul

Luni - joi : 8 30 - 15

Vineri : 8 30 - 14

Orar casierie

Luni, marți, joi, vineri : 8:30 - 16:30

Miercuri : 8:30 - 18:30