Rela?ii cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primaria Lugoj

Consiliul Local

Informa?ii publice

Achizi?ii Publice

Compartiment Investi?ii

Eviden?a persoanelor

Compartiment Mediu

Protec?ie civila

Poli?ia locala

Despre ora?

Alte informa?ii

Știri

Anunț
Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să organizeze o dezbatere publică în data de 07.03.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, în Sala de consiliu, cu tema: „Planul Urbanistic Zonal - Magazin materiale de construcții și supermarket, drumuri și platforme, parcaje - municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Timișoarei nr. 139-141, teren intravilan în suprafață totală de 37.566 m.p. compus din teren înscris în C.F. nr. 410844 Municipiul Lugoj, nr. cadastral 410844 în suprafață de 35.521 m.p. și teren înscris în C.F. nr. 410656 Municipiul Lugoj, nr. cadastral 410656 în suprafață de 2.045 m.p.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe cetățenii municipiului Lugoj, presa locală, precum și orice persoană interesată.

Ultimele zece Știri: