Relații cu publicul

Cautare în stiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Informații publice

Achiziții Publice

Compartiment Investiții

Evidența persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecție civilă

Poliția locala

Despre oraș

Alte informații

Știri

Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj
„MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, CF. nr.417699, nr. cad.417699, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiului Lugoj”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, CF. nr.417699, nr. cad.417699, jud. Timiș
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiş, din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”


4/.20.2/27

Ultimele zece știri: