Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Birouri, Servicii, Direcţii

CONDUCERE

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Primar

prof. ing. Boldea Francisc Constantin

0256352240 / 200

0256337760

contact@primarialugoj.ro

franciscboldea@primarialugoj.ro

Viceprimar

Galescu Cristian-Pavel

0256352240 / 204

contact@primarialugoj.ro

Secretar Municipiu

jr. Ciucu Dan

0256352240 / 213

contact@primarialugoj.ro

danciucu@primarialugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Cabinet primar

Paulescu Liliana

 

0256352240

0256351441

contact@primarialugoj.ro

Compartiment Audit

Gogu Adriana

0256352240 / 270

contact@primarialugoj.ro

Compartiment relaţii cu instituţii, învăţământ, culte, cultură, sănătate

Boc Mărioara

0256352240

contact@primarialugoj.ro

Compartiment Protecţie Civilă

Mustaţă Aurelian

0256352240 / 226

0256351115

protectie_civila@primarialugoj.ro

Birou Management Proiecte, Programe

Savescu Liviu

0256352240 / 268

proiecte@primarialugoj.ro

 

Direcţia Economică

Gălin Petru

0256352240 / 217

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Serviciul Financiar-Contabil

0256352240 / 260

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Birou Buget

 

0256352240 / 217

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Birou Contabilitate, Casierie

 

0256352240 / 260

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Birou Autorizaţii, Comercial, Contracte

Kristof Ileana

0256352240 / 272

comercial@primarialugoj.ro

Compartiment Autorizaţii, Comercial, Contracte

0256352240 / 272

comercial@primarialugoj.ro

Compartiment Autorizare Servicii Transport Local

Lupulescu Claudia

0256352240 / 272

comercial@primarialugoj.ro

Serviciul Impozite şi Taxe

Andrei Elena

0256352240 / 209

0256354057

impozite@primarialugoj.ro

Birou Constatare şi impunere

Vago Adela

0256352240 / 208

0256352240 / 262

 

Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu

Enescu Mario

0256352240 / 238

 

Direcţia Poliţia Locală

Dumitru Florin Nistor

0256 - 353324

dumitru.florin@primarialugoj.ro

Birou Ordine publică, Pază Obiective

Vat Nicolae Danut

0256 - 353324

vat.nicolae@primarialugoj

Birou Dispecerat Intervenţie şi siguranţă rutieră

Ionita Sorin Mihail

0256 - 353324

ionita.sorin@primarialugoj.ro

Direcţia Tehnică

Negruţiu Cotizo

0256352240 / 275

 

Birou Investiţii

Lazăr Constantin

0256352240 / 227

0256353630

investitii@primarialugoj.ro

Birou Tehnic, Avize, Control Urban

Borchescu Sorin

0256352240 / 267

 

Compartiment Mediu

Schnur Iuliana Cristina

0256352240

mediu@primarialugoj.ro

Compartiment Licitaţii şi Achiziţii Publice

Şepşei Mirela

0256352240 / 230

achizitiipublice@primarialugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Arhitect Șef

Mazilu Gheorghe Dinel

0256352240 / 225

0256353697

urbanism@primarialugoj.ro

Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului

Mazilu Gheorghe Dinel

0256352240 / 206

0256353697

urbanism@primarialugoj.ro

Serviciul Administrare şi întreţinere a Domeniului Public

Olteanu Tiberiu

 

 

Muzeul de Istorie şi Etnologie

Pinca Răzvan

0256354903

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Uscat Angelica

0256352240 / 220

asistenta.sociala@primarialugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI MUNICIPIULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Direcţia Administraţie Publică Locală

Banda Romulus

 

 

Birou Juridic

Sabău Daniel

0256352240 / 215

juridic@primarialugoj.ro

Serviciul Relaţii cu Consiliul Local

Bărbulescu Dorina

0256352240 / 214

serv_consiliu@primarialugoj.ro

Compartiment Informatică

Ionaşcu Cosmin

0256352240 / 271

informatica@primarialugoj.ro

Birou Resurse Umane

Dărăbanţ Loredana

0256352240 / 232

0256352131

personal@primarialugoj.ro

Birou Relaţii cu Publicul

Rus Angelica

0256352240 / 210

0256351620

contact@primarialugoj.ro

Compartiment Administrativ Gospodăresc

Berwanger Francisc

0256352240 / 269

administrativ@primarialugoj.ro

Birou Agricol, Cadastru

 

0256352240 / 261

 

INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj

David Monica

0256336025

0256352240 / 218

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Udrescu Constantin

0256352240 / 226

 

Serviciul Public Sere şi Zone Verzi

Neagoe Angela

0256351902

 

Serviciul Asistenţă Medicală-Învăţământ

Stan Didina

 

Serviciul Desfacere Pieţe, Târguri, Oboare

Krall Francisc

0256354220

 

Biblioteca Municipală

Szabo Henrieta Felicia

0256351304

 

Galeria de Artă

 

0256357886

 

Casa de Cultură a Municipiului

Ilie Constantin

0256354013

 

Şcoala de Arte "Remus Tașcău" Lugoj

Lupescu Loredana

0256354589

scoaladeartelugoj@gmail.com

Clubul Sportiv Municipal

Marius Maier

0256337467

 

Serviciul Public de Administrare a Cinematografului "Bela Lugosi" şi a Bazelor de Agrement

Cârstoiu Sorin

0256352473

cinema@primarialugoj.ro