Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Birouri, Servicii, Direcţii

CONDUCERE

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Primar

Blidariu Bogdan-Ștefan (Primar interimar)

0256352240 / 200

0256337760

bogdan.blidariu@primarialugoj.ro

Viceprimar

Adrian-Doru Serendan (Viceprimar interimar)

0256352240 / 204

serendanadrian68@gmail.com

Secretar General

Ciucu Dan

0256352240 / 213

contact@primarialugoj.ro

danciucu@primarialugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Cabinet primar

Grosu Emilia

 

0256352240

0256351441

contact@primarialugoj.ro

Compartiment Audit

Gogu Adriana

0256352240 / 270

audit@primarialugoj.ro

Compartiment relaţii cu instituţii, învăţământ, culte, cultură, sănătate

Boc Mărioara

0256352240

invatamant@primarialugoj.ro

Compartiment Protecţie Civilă

Mustaţă Aurelian

0256352240 / 226

0256351115

protectie_civila@primarialugoj.ro

Birou Management Proiecte, Programe

Savescu Liviu

0256352240 / 268

proiecte@primarialugoj.ro

 

Direcţia Economică

Gălin Petru

0256352240 / 217

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Serviciul Financiar-Contabil

Grangure Sergiu

0256352240 / 260

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Birou Buget

 

0256352240 / 217

0256359704

buget@primarialugoj.ro

Birou Contabilitate, Casierie

 

0256352240 / 260

0256359704

serveconomic@primarialugoj.ro

Birou Autorizaţii, Comercial, Contracte

 

0256352240 / 272

comercial@primarialugoj.ro

Compartiment Autorizaţii, Comercial, Contracte

 

0256352240 / 272

0772.07.08.58

comercial@primarialugoj.ro

Compartiment Autorizare Servicii Transport Local

 

0256352240 / 272

comercial@primarialugoj.ro

Direcția Venituri

Toth Florin

0256352240 / 209

0256354057

impozite@primarialugoj.ro

Birou Constatare şi impunere

Stanciu Elena

0256352240 / 207

0256352240 / 262

0772.06.90.46

impozite@primarialugoj.ro

Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu

Enescu Mario

0256352240 / 238

cfp@primarialugoj.ro

Direcţia Poliţia Locală

Dumitru Florin-Nistor

0256 - 353324

dumitru.florin@primarialugoj.ro

Birou Ordine publică, Pază Obiective

Vâț Nicolae-Dănuț

0256 - 353324

 

Birou Dispecerat Intervenţie şi siguranţă rutieră

 

0256 - 353324

 

Direcţia Tehnică

 

0256352240 / 275

 

Birou Investiţii

Mircea Delia

0256352240 / 227

0256353630

investitii@primarialugoj.ro

Birou Tehnic, Avize, Control Urban

 

0256352240 / 267

tehnic@primarialugoj.ro

Compartiment Mediu

 

0256352240

0772.07.06.67

mediu@primarialugoj.ro

Compartiment Licitaţii şi Achiziţii Publice

Şepşei Mirela

0256352240 / 230

achizitiipublice@primarialugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Arhitect Șef

Mazilu Gheorghe-Dinel

0256352240 / 225

0256353697

urbanism@primarialugoj.ro

Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului

Mazilu Gheorghe-Dinel

0256352240 / 206

0256353697

urbanism@primarialugoj.ro

Serviciul Administrare şi întreţinere a Domeniului Public

Olteanu Tiberiu

 

spaidp@primarialugoj.ro

Muzeul de Istorie şi Etnologie

Vuia Daciana

0256354903

muzeulugoj@primarialugoj.ro

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Uscat Angelica

0256352240 / 220

contact@dasclugoj.ro

DIRECŢII, SERVICII, BIROURI, COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI MUNICIPIULUI

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Direcţia Administraţie Publică Locală

Banda Romulus

 

 

Birou Juridic

Sabău Daniela

0256352240 / 215

juridic@primarialugoj.ro

Serviciul Relaţii cu Consiliul Local

Bărbulescu Dorina

0256352240 / 214

serv_consiliu@primarialugoj.ro

Compartiment Informatică

Ionaşcu Cosmin-Nicolae

0256352240 / 271

informatica@primarialugoj.ro

Birou Resurse Umane

Dărăbanţ Loredana

0256352240 / 232

 

personal@primarialugoj.ro

Birou Relaţii cu Publicul

Rus Angelica

0256352240 / 210

0256351620

contact@primarialugoj.ro

Compartiment Administrativ Gospodăresc

Berwanger Francisc

0256352240 / 269

administrativ@primarialugoj.ro

Birou Agricol, Cadastru

Oloeriu Lavinia

0256352240 / 261

cadastru@primarialugoj.ro

INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL

Birou

Responsabil birou

Telefon

Email

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj

David Monica

0256336025

0256352240 / 218

dep@primarialugoj.ro

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Gruescu Anton

0256352240 / 226

svsu@primarialugoj.ro

Serviciul Public Sere şi Zone Verzi

Olariu Elena

0256351902

spszv@primarialugoj.ro

Serviciul Asistenţă Medicală-Învăţământ

Stan Didina

0724109977

didina.stan@gmail.com

Serviciul Desfacere Pieţe, Târguri, Oboare

 

0256354220

sdpto@primarialugoj.ro

Biblioteca Municipală

Szabo Henrieta-Felicia

0256351304

biblioteca@primarialugoj.ro

Galeria de Artă

 

0256357886

 

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj "Traian Grozăvescu"

Petrovici Ilie-Cosmin

0256357013

0256354013

casadeculturalugoj@primarialugoj.ro

Şcoala de Arte "Remus Tașcău" Lugoj

 

0256357013

scoaladeartelugoj@gmail.com

 

Clubul Sportiv Municipal

Maier Marius

0256337467

csmlugoj@primarialugoj.ro

Serviciul Public de Administrare a Cinematografului "Bela Lugosi" şi a Bazelor de Agrement

Cârstoiu Sorin

0256352473

cinema@primarialugoj.ro

Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj

Carla Lupșa

0256707486

salubrizarelugoj@primarialugoj.ro

salubrizarelugoj@gmail.com