Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Serviciul Public Sere și Zone Verzi

Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare, art. 761 alin. 1, lit. f ), Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Având în vedere H.G. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, art. 6, alin. 2

  • - hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  • - gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
  • - valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
  • - durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
  • - dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  • - plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.