Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii


Program de lucru cu publicul - Compartiment Evidența Persoanelor

  Preluare acte pentru cărți de identitate:
 • Luni: 08:30 - 13:00
 • Marți: 08:30 - 13:00
 • Miercuri: 13:00 - 18:30
 • Joi: 08:30 - 13:00
 • Vineri: 13:00 - 16:30 (preluări teren, cameră mobilă)
  Eliberări acte:
 • Luni: 13:00 - 16:30
 • Marți: 13:00 - 16:30
 • Miercuri: 08:30 - 13:00
 • Joi: 13:00 - 16:30
 • Vineri: 08:30 - 13:00

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că se pot face telefonic programări de preluare a cerererilor pentru eliberarea actelor de identitate la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiului Lugoj. 

Programarea se poate face de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00, la telefon 0256 352.516, cu maximum 30 de zile înainte de data solicitată.

Prin acest demers municipalitatea intenționează să reducă numărul persoanelor care sunt nevoite să aștepte uneori perioade lungi de timp pentru depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate.Dispoziție privind aprobarea procedurii pentru eliberarea adeverințelor din Registrul agricol și a certificatelor de nomenclatură stradală necesare la Serviciul public comunitar local pentru evidența persoanei Lugoj


Dispoziție privind stabilirea programului de lucru cu publicul al Compartimentului de evidență a persoanelor


  Documente necesare pentru eliberarea de către autoritatea administrației publice locale a documentului din care să rezulte că solicitantul actului de identitate sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință:
 • Cerere;
 • Copie CI;
 • Act imobil (contract de vânzare-cumpărare/extras CF/declarație autentificată la notar că locuiește la adresa respectivă – în cazul în care nu există contract de vânzare-cumpărare/extras CF sau nu e făcută succesiunea).

  Documente necesare pentru eliberarea de către autoritatea administrației publice locale a unui certificat de nomenclatură stradală pentru un imobil cu destinație de locuință:
 • Cerere;
 • Copie act identitate proprietar;
 • Copie act dobândire imobil (extras CF/contract de vânzare-cumpărare, etc.).


Program de lucru cu publicul - Compartiment Stare Civilă

  Preluare acte:
 • Luni: 08:30 - 12:00
 • Marți: 08:30 - 12:00
 • Miercuri: 12:00 - 18:30
 • Joi: 08:30 - 12:00
 • Vineri: 08:30 - 12:00
 • Sâmbătă: 09:00 - 11:00, pentru decese
  Eliberări acte:
 • Luni: 12:00 - 16:30
 • Marți: 12:00 - 16:30
 • Miercuri: 08:30 - 12:00
 • Joi: 12:00 - 16:30
 • Vineri: 12:00 - 16:30