Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Acordare terenuri gratuite pentru tineri

ACTE NECESARE PENTRU REPARTIZAREA TERENURILOR ATRIBUITE ÎN BAZA LEGII NR.15/2003 – republicată, PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ


 1. Cerere - tip
 2. Copie certificat naştere soţ / soţie
 3. Copie certificat naştere copii
 4. Copie BI / CI soţ / soţie
 5. Copie certificat căsătorie (dacă e cazul)
 6. Declaraţia solicitantului, respectiv a soţului / soţiei, după caz, pe propria răspundere, că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe
 7. Declaraţia părinţilor soţului / soţiei, după caz, pe propria răspundere, că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate în ultimii 10 ani un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediul urban şi de 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul
 8. Dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (copie contract muncă) sau declarație pe proprie răspundere inexistență loc de muncă
 9. Adeverinţă de la locul de muncă privind venitul mediu realizat de către soţ / soţie sau persoana necăsătorită, în ultimele 3 luni (dacă e cazul)
 10. Actul de deţinere al spaţiului în care locuiesc în prezent (contract închiriere/comodat - copie) sau declaraţie autentificată (la notar) privind spaţiul în care locuiesc fără forme legale (după caz)
 11. Hotărâre judecătorească de evacuare, rămasă definitivă (după caz) - copie
 12. Dovada performanţelor sportive sau ştiinţifice (după caz)

  Actele se depun într-un dosar cu şină.

   Legea nr. 15 / 2003


   HCL 137 / 25.08.2011