Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Eliberare acte de identitate

FORMULARE


   A. Cerere carte de identitate (CI) –nu se va regăsi pe site întrucât în HG 295/2021 nu mai este prevăzută ca document necesar a fi prezentat de solicitantul actului de identitate, aceasta completându-se prin mijloace informatice de lucrătorul din ghișeu;

  B. Cerere reședință- nu se va regăsi pe site întrucât în HG 295/2021 nu mai este prevăzută ca document necesar a fi prezentat de solicitantul actului de identitate, aceasta completându-se prin mijloace informatice de lucrătorul din ghișeu;CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

  • CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
  • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.

  DATE NECESARE PLĂȚII TAXELOR PENTRU ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE ȘI CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE:

MUNICIPIUL LUGOJ; CUI: 4527381; CONT: RO74TREZ62321340250XXXXX


INFORMAȚII UTILE:

  • Cererea pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate provizorii sau pentru aplicarea vizei de reședință se completează la ghișeu și se semnează în fața funcționarului; copiile documentelor care se atașează cererii se realizează de către funcționar;

  • Termenul de eliberare a cărții de identitate este de 30 de zile; poate fi prelungit până la 45 de zile, cu aprobarea șefului spclep;

  • Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia (legea nr.55/2020);