Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Program audienţe

  Înscrierea cetăţenilor în audienţă la conducerea instituției, se face prin e-mail la contact@primarialugoj.ro, sau la Biroul Relaţii cu Publicul, parter, camera 7, pe baza actului de identitate.

  Pentru înscrierea la audiențe, cetăţenii trebuie să ofere informaţii cu privire la problema ce urmează să fie discutată, împreună cu datele de contact. Nu pot fi înscriși în audiență cetățenii care nu specifică clar motivul înscrierii, precum și înscrierile repetate nejustificate pentru aceeaşi problemă.

  Solicitarea de audiență va fi analizată de către conducere. Dacă problema poate fi rezolvată de către colegii din Aparatul de Specialitate al Primarului, aceasta va fi redirecționată către biroul implicat pentru rezolvare, urmând să se transmită un răspuns în cel mai scurt timp posibil, avizat de conducere.

  Dacă este necesară audiența, solicitantul va fi contactat pentru programarea audienței.