Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Repere geografice

Poziţie geografică

Municipiul Lugoj este situat în SV ţării, pe malurile râului Timiş. Extremitatea sudică a teritoriului administrativ al municipiului Lugoj se află la 4539'04" lat.N, iar cea nordică la 4545'36" lat. N, fiind situat la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. În longitudine Lugojul este cuprins între 2149'25" long. E în Vest şi 222' long. E în Est.

În raport cu localităţile mai apropiate el se regăseşte la 58 km de Reşiţa, 101 km de Deva, 45 km de Caransebeş, 59 km de Timişoara şi 490 km de Bucureşti.

În cadrul judeţului Timiş, Lugojul este situat în partea central-estică, fiind al doilea municipiu din judeţ ca mărime, dezvoltare economică şi populaţie.

Municipiul Lugoj are două sate aparţinătoare, Măguri şi Tapia, împreună cu care ocupă o suprafaţă de 9.956 ha..

Climă şi relief

Din punct de vedere climatic, zona Lugojului se încadrează în climatul temperat continental moderat, cu influenţe din vestul şi sudul continentului, caracterizat prin ierni blânde şi veri răcoroase. Influenţele submediteraneene se fac simţite prin amplitudini termice relativ mici şi apariţia celui de-al doilea maxim în regimul precipitaţiilor (toamna).

Foarte frecvente sunt aici masele de aer ciclonal, care, venind din regiunea Mării Mediterane şi Mării Adriatice, provoacă dezgheţuri şi topirea timpurie a zăpezii din timpul iernii. Din analiza regimului temperaturii aerului la Staţia Meteorologică Lugoj s-a constatat că temperatura medie anuală este de 10,6 grade C.

Morfologic, teritoriul municipiului Lugoj aparţine Câmpiei înalte a Lugojului şi Dealurilor Lugojului. Situat în zona de contact a acestor unităţi, oraşul s-a dezvoltat pe terasa inferioară a Timişului, pe ambele maluri ale acestuia. Unitatea de relief în care se află Lugojul este Câmpia Lugojului, ce pătrunde adânc în zona dealurilor piemontane. Altitudinea medie a zonei este de 124 m deasupra nivelului mării.

Cea mai mare parte a terenului pe care este aşezat localitatea are un relief plat, cu câteva ridicături care nu depăşesc însă 2-3 m altitudine relativ faţă de suprafaţa terasei. În NV câmpiei se află Dealurile Lugojului, care fac trecerea spre Munţii Poiana Ruscă. La sud de albia Timişului, teritoriul Lugojului se întinde până la lunca inundabilă a Cernaborei, cel mai apropiat afluent local al Timişului.