Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț privind emiterea titlului de proprietate pentru terenuri
  Primăria Municipiului Lugoj, aduce la cunoștiința cetățenilor faptul că Ministerului Afacerilor Interne atenționează cu privire la termenul de decădere prevăzut în Legea nr. 123/2023 pentru modificarea Legii nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023.
  Astfel , art. II stabilește un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin (21) din Legea nr. 18/1991, republicată pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază se află terenul.
  Acest termen limită de depunere a cererilor se împlinește la data de 18 noiembrie 2023.

20.10.2023

Ultimele zece Știri: