Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

În atenția proprietarilor, posesorilor sau a altor deținători, ai imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 30, 32, 37, 40, 41, 44, 45,48
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

  Având in vedere faptul că Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în colaborare cu Primăria Lugoj a desfașurat lucrări sistematice de cadastru pe sectoarele cadastrale nr. 30, 32, 37, 40, 41, 44, 45, 48 în vederea inscrierii imobilelor in cartea funciară, se anunță tuturor deținătorilor de terenuri de pe raza UAT Lugoj publicarea la sediul primăriei Lugoj, pe o perioadă de 60 zile a documentelor tehnice ale cadastrului rezultate, conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliară nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Proprietarii de terenuri sunt asteptați la sediul Primăriei Municipiului LUGOJ, etaj II, camera 215, Biroul agricol, cadastru, în fiecare zi de MARȚI, între orele 10:00 - 14:00 în perioada 18.12.2023 până la data de 15.02.2024 cu documentele ce atestă proprietatea.
  În aceste intervale vor putea verifica împreună cu reprezentanții OCPI Timiș apartenența la sectoarele cadastrale menționate și dacă datele tehnice rezultate în urma măsurătorilor sunt în concordanță cu documentele deținute de către proprietari.
  Cererile de rectificare a documentelor tehnice (dacă se constată diferențe sau erori) pot fi depuse pe loc la sediul primăriei , precum și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară.

  • Plan repartizare sectoare

  Opis alfabetic deţinători

08.12.2023

Ultimele zece Știri: