Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri

Arhivă anunțuri concursuri Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către Municipiul Lugoj
• Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul IT

• Cunoştinţe necesare în vederea promovării la proba suplimentară de testare a cunosțintelor PC
Regulament privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local