Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Anunţuri concursuri

Arhivă anunțuri concursuri Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către Municipiul Lugoj
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul IT Regulament privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, serviciilor și instituțiilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

Anunţ privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional superior, pentru un funcţionar public, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Biroul management, proiecte, programeAnunt privind examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din functia publica de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, in functia publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal, pentru un functionar public, din cadrul Serviciului public comunitar local pentru evidenta persoanelor Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului LugojEvaluarea managementului DIRECTORULUI Casei de Cultură a Municipiului din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj