Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Persoana responsabilă

   Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, conform Dispoziției Primarului nr. 1005 / 12.09.2022 : Chiriac Iuliana-Alina

  • Direcția Administrație Publică Locală
  • Serviciul Relații cu Consiliul Local