Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Formulare \ Serviciul Impozite şi Taxe

 1. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
 2. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice
 3. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
 4. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
 5. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice/juridice
 6. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
 7. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane fizice/juridice
 8. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice
 9. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice
 10. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
 11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate
 12. Formular contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport
 13. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
 14. Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
 15. Declaraţie pentru decontul impozitului pe spectacole