Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL LUGOJ

Joi, 25 februarie 2016, de la orele 14.00, n Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt nscrise următoarele:

I. Proiecte de hotărri privind:

1. Stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere pentru persoanele vrstnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane vrstnice din cadrul Complexului Sfntul Nicolae. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

2. Acordarea unor facilităţi fiscale pentru majorările de ntrziere aferente impozitelor și taxelor locale restante. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

3. Aprobarea nţelegerii de Cooperare ntre Municipiul Lugoj, judeţul Timiş, Romnia şi oraşul Veliko Gradiste din Republica Serbia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

4. Modificarea componenţei Comisiei de evaluare privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținnd cultelor religioase recunoscute n Romnia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

5. nlocuirea unui membru al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

6. Aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2016, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Subcapitolul 05.01 Acţiuni sportive. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Rapoarte de activitate:

1. Raportul de activitate pe anul 2015 al dnei consilier local Coțolan Voichița Ofelia.

2. Raportul de activitate pe anul 2015 al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

3. Raportul de activitate pe anul 2015 al Serviciului Asistență Medicală- nvățămnt.

4. Raportul privind activitatea Direcției Poliția Locală Lugoj n perioada 01.01.2015 31.12.2015.

5. Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată n semestrul II al anului 2015 .

6. Raportul de activitate pe anul 2015 privind liberul acces la informațiile de interes public Legea nr. 544/2001.

7. Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2015.

8. Raportul privind situația implementării procedurii disciplinare pe anul 2015.

9. Raportul de activitate pe anul 2015, referitor la activitatea desfășurată n scopul analizării cererilor depuse la Primăria Municipiului Lugoj, de atribuire n folosință gratuită a unor terenuri, n baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

III. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

IV. Diverse.

Ultimele zece Știri: