Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunț vizare Acorduri pentru desfășurarea exercițiilor comerciale
  Primăria Municipiului Lugoj informează operatorii economici care desfăşoară pe raza municipiului Lugoj activităţi de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru codurile caen prevăzute în anexa la O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, faptul că începând cu anul 2022 se vizează anual toate Acordurile / Autorizaţiile de funcţionare eliberate anterior.
  Conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Lugoj, aprobat prin H.C.L. nr.10/2023, Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs, cu excepția termenului pentru vizarea Acordurilor/Autorizațiilor pentru anii 2022-2023, care se prorogă până la data de 30.06.2023.
  Neobţinerea vizei anuale pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, echivalează cu lipsa acordului şi atrage răspunderea contravenţională conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru vizarea Acordurilor se vor prezenta avizele/autorizaţiile solicitate suplimentar prin Regulamentul mai sus menţionat, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primarul Municipiului Lugoj, conform O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Documentele şi formularele necesare emiterii/vizării Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sunt în funcţie de activitatea desfăşurată şi pot fi consultate pe site-ul primarialugoj.ro, secţiunea servicii ON-LINE / acte necesare, formulare / Biroul Autorizare activităţi comerciale.
  În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (rezoluţia de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi hotărârea adunării generale a asociaţilor).

21.02.2023

Ultimele zece Știri: