Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL LUGOJ
Joi, 31 martie 2016, la orele 1400, n Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Cele mai importante Proiecte de hotărre de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Aprobarea Regulamentului referitor la realizarea accesului pe proprietatea publică sau privată a municipiului Lugoj n vederea instalării, ntreținerii, nlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

Aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

Acordarea scutirii de la plata sumei de 487 lei reprezentnd impozit pe clădiri, Fundaţiei Anitaheim Varel, pentru imobilul situat n municipiul Lugoj, str. Viorelelor nr. 1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

Prorogarea termenului pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică pentru anul 2016. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

Prorogarea termenului pentru vizarea Acordului de funcționare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii, exclusiv alimentație publică pe raza municipiului Lugoj pentru anul 2016. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

n cadrul şedinţei vor fi prezentate rapoartele de activitate ale consilierilor locali Grozav Gerlinde şi Savu Constantin, precum şi Raportul de activitate pe anul 2015 al Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi Raportul de activitate pe anul 2015 al Comisiei de nvăţămnt, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport.

Ultimele zece Știri: