Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate - Reabilitarea sistemelor de canalizare în Municipiul Lugoj
  „MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului “Realizare /extindere/ reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate - Reabilitarea sistemelor de canalizare în Municipiul Lugoj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizare /extindere/ reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate - Reabilitarea sistemelor de canalizare în Municipiul Lugoj”, propus a fi amplasat pe domeniul public, intravilan și extravilan, municipiul Lugoj, CF nr.417390, 414634, 414425, 414321, 414322, 414163, 414164, 417198, 415212, 415048, 417336, 416730, 417061, 412687, 417335, 417769, 417337, 414371, 417179, 412583, 412741, 417133, 417637, 417441, 413778, adeverință H.C.L. nr.258/28.09.2023, adeverință H.G. nr.977/2002 (pozițiile 184 și 210), jud. Timiș”,
  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiş, din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

29.02.2024

Ultimele zece Știri: