Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

Anunţ public
  MUNICIPIUL LUGOJ, titular al proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și bicicliști în Municipiul Lugoj, prin amenajarea, modernizarea și construirea de piste de biciclete și zone pietonale", propus a fi amplasat în intravilan municipiul Lugoj, jud. Timiș. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și bicicliști în Municipiul Lugoj, prin amenajarea, modernizarea și construirea de piste de biciclete și zone pietonale", propus a fi amplasat în intravilan municipiul Lugoj, jud. Timiș.
  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiş, din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.03.2024

Ultimele zece Știri: