Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

A fost prorogat termenul de vizare a autorizației pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici cu obiectul de activitate de tip bar (grupa CAEN 563), restaurant (grupa CAEN 561), sau alte activităţi recreative şi distractive (grupa CAEN 932), că pentru emiterea/vizarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru anul 2016, vor depune la Primăria Lugoj, cam 112, următoarele documente (conform HCL nr. 129 din 28.12.2015):

- Cerere;

- Autorizaţia (original);

- Certificat de nmatriculare;

- Act constitutiv (Statut);

- Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;

- Actul deţinerii legale a spaţiului;

- Schiţă privind suprafaţa de vnzare;

- Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;

- Extrasul C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;

- Planul de situaţie cu ncadrarea n zonă a imobilului n care se desfăşoară exerciţiul comercial

- Releveul spaţiului pentru agenţii economici al căror obiect de activitate este alimentaţia publică de tip bar, restaurant, alte activităţi recreative şi distractive;

- Declaraţie pe proprie răspundere conform H.G. nr. 843/1999 privind ncadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse n structurile de primire turistice;

- Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la nregistrarea n registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, nregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată;

Termenul de vizare a autorizaţiei pentru anul 2016 a fost prorogat conform Hotărrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu nr. 51/ 31.03.2016, pnă la 30.09.2016. Nevizarea autorizaţiei se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

n cazul n care unitatea a fost nchisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (hotărrea adunării generale precum şi acte doveditoare de la Oficiul Registrului Comerţului).

Ultimele zece Știri: