Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Urbanism

Buget local

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

autorizatii trafic greu

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Oraşe înfrăţite

Nisporeni

[ Republica Moldova ]

Aşezare geografică

Oraşul Nisporeni este situat într-o zonă pitorească din Codrii Moldovei, în partea de vest a Republicii Moldova, la 70 km de Chişinău şi 12 km de frontiera cu România. Este reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. Prima menţiune istorică datează din anul 1495. Oraşul ocupă o suprafaţă de 1.400 ha. Cel mai înalt punct din Republica Moldova - Dealul Bălăneşti - este localizat în Nisporeni.

Populaţie

Nisporeni are o populaţie de 12.000 de locuitori, marea majoritate a acestora fiind români (97.5%). Restul populaţiei (2,5%) o constituie ruşii, ucrainenii şi alte naţionalităţi. În ultimii 10-15 ani populaţia este în descreştere (la nivelul anului 1990 populaţia era de 16.000), din cauza migraţiei forţei de muncă şi a natalităţii reduse.

Economie

Tranziţia economică din anii '90 a făcut ca majoritatea întreprinderilor să-şi reducă esenţial volumul de producţie, iar unele să-şi întrerupă activitatea. Perioada aceasta s-a caracterizat prin migraţia masivă a populaţiei peste hotare, reducerea numărului de locuitori şi scăderea nivelului de trai. Începnd cu anii 2002-2003, în oraş încep să se dezvolte noi afaceri, graţie surselor financiare provenite de peste hotare de la cetăţenii oraşului. Condiţiile climaterice şi specificul localităţii au determinat specializarea oraşului în sectorul agroalimentar (agricultură şi prelucrarea producţiei agricole). Potenţialul economic se bazează pe activitatea întreprinderilor de vinificaţie (aproximativ 700 ha cu vii în jurul oraşului), de prelucrare a fructelor, a salamurilor, a cărnii şi a confecţilor.

Ziua şi anul înfrăţirii

3 iunie 2001

Proiecte comune

Burse de studii pentru elevi şi studenţi din Nisporeni la unităţi de învăţământ din Lugoj. Donaţie de carte românească pentru Biblioteca din Nisporeni. Schimburi de experienţă în domeniul educaţiei. Participări la manifestări culturale. Tabere şcolare.

Contact

Primar: Grigore Robu
Primăria Nisporeni Str. Alexandru cel Bun, nr.55, Cod: 6401
Tel.: 00373-264.23.242
Fax: 00373-264.23.604
E-mail: nisprim@mail.ru
www.primarianisporeni.md

Nisporeni
Nisporeni
Nisporeni