Relaţii cu publicul

Căutare în ştiri

Servicii ON-LINE

Primăria Lugoj

Consiliul Local

Documente publice

Achiziţii Publice

Compartiment Investiţii

Evidenţa persoanelor

Compartiment Mediu

Protecţie civilă

Poliţia locală

Casa de Cultură

Despre oraş

Alte informaţii

Știri

A fost prorogat termenul de vizare a acordurilor de funcționare pentru unitățile de comerț și prestatorii de servicii de pe raza Municipiului Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici care desfăşoară la punctele de lucru situate n Municipiul Lugoj, exerciţii comerciale, n conformitate cu Legea 650/2002, că pnă la data de 30.09.2016, se vizează toate acordurile de funcţionare eliberate anterior. Pentru vizare se vor prezenta următoarele documente conform HCL nr. 128 din 28.12.2015:

- Certificat de nmatriculare;

- Act constitutiv (Statut);

- Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;

- Extras C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;

- Actul deţinerii legale a spaţiului;

- Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;

- Planul de situaţie cu ncadrarea n zonă a imobilului n care se desfăşoară exerciţiul comercial;

- Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la nregistrarea n registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, nregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată.

Termenul de vizare a acordurilor de funcţionare a fost prorogat conform Hotărrii Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu nr. 52/ 31.03.2016, pnă la 30.09.2016.

Neavizarea acordurilor de funcţionare se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

n cazul n care unitatea a fost nchisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru.

Ultimele zece Știri: